Projectmanagement

De kracht ligt in multidisciplinaire projecten op het gebied van civiele techniek en Ruimtelijke Ordening en projecten die hier raakvlakken mee hebben. Hierbij ligt de nadruk op het leiden van projecten als bestemmingsplannen, MER, en projecten op het gebied van gemeentelijk beleid, met name (afval)waterbeleid en locatieontwikkeling.

De projectleider maakt hierbij nadrukkelijk een gelijkwaardig en betrokken onderdeel uit van het projectteam op de locatie van de opdrachtgever. Afspraken worden nagekomen.

Operationeel rioolbeheer

Uw rioolbeheersysteem (RioGL/Observ) weer op orde?

Onze ervaren operationeel medewerker riolering zorgt voor een nauwkeurige invoer van de revisiegegevens die op uw bureau opstapelen. Naar wens op locatie of via een netwerkverbinding met uw beheerpakket. 

Ook verzorgen wij voor u de coördinatie van reinigings- en inspectieprojecten en andere operationele taken met visie en kunde (van inkoop volgens uw voorwaarden tot en met de begeleiding van de uitvoering).

Advies

Wij kunnen u adviseren omtrent gemeentelijke beleidsvraagstukken en tevens voor u alle stukken opstellen die u nodig heeft voor ambtelijke overleggen, management en bestuurlijke overleggen en Commissies, College en Raad.

Wij noemen hierbij planvorming zoals het gemeentelijk rioleringplan, waterplan en baggerplan, beleid op het gebied van dierennoodhulp en afval, grondwaterzorg en andere zaken die doorgaans wel tot de gemeentelijke zorgplicht maar niet tot de ambtelijke comfortzone behoren.